Twój koszyk jest pusty

Wymiana

 
Formularz wymiany jest dostępny na stronie Sklepu pod adresem: Plik do pobrania PDF

WYMIANA

  1. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi oraz gwarancji, Klient ma prawo do wymiany zakupionych okularów przeciwsłonecznych bądź oprawy okularowej w przypadku błędnego wyboru koloru, rozmiaru lub modelu Produktu zakupionego w Sklepie.
  2. Prawo wymiany dotyczy  okularów przeciwsłonecznych i opraw okularowych zakupionych w Sklepie na inne w tej samej cenie.
  3. W przypadku, gdy cena Produktu, na który ma nastąpić wymiana jest wyższa od ceny wymienianego Produktu, Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty różnicy w cenie na konto Sprzedawcy nr: 56 1020 5558 0000 8202 3137 2234 (INTELIGO)  FĄFARA OPTYK DE LUXE S.C. JOANNA FĄFARA, PIOTR FĄFARA, ul. Juliusza Słowackiego 24, 32-400 Myślenice,  NIP: 6812049844. W tytule przelewu należy wpisać: „dopłata za wymieniane okulary przeciwsłoneczne/oprawy okularowe model…” Wpłaty należy dokonać w terminie 3 dni od otrzymania zgody na wymianę.
  4. Klient może  wymienić Produkt, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału na inny  w terminie 7 dni od daty objęcia Produktu w posiadanie, na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.
  5. Podstawą dokonania wymiany Produktu przez Klienta , o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału,  jest dokument  stanowiący potwierdzenie zakupu.
  6. W celu dokonania wymiany Produktu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, należy odesłać go wraz z odpowiednim oświadczeniem oraz wskazaniem przyczyny wymiany na adres: ul. Juliusza Słowackiego 24, 32-400 Myślenice.
  7. Produkt zostanie wymieniony na inny wskazany przez Klienta w oświadczeniu pod warunkiem jego dostępności oraz opłacenia ewentualnej różnicy w cenie, o której mowa pkt 3 niniejszego rozdziału, w  terminie 3 dni od otrzymania oświadczenia o wymianie przez Sprzedawcę.
  8. Wymianie nie podlegają Produkty  sprzedawane na indywidualne zamówienie Klienta.